Ken je leden!

6 oktober 2015
Ken je leden!

Hoe bemachtig je cruciale informatie via je website?

“Kennis is macht” stelde de Engelse filosoof Francis Bacon in de 16e eeuw. Dat was toen al het geval, maar in onze tijd van verbondenheid via internet geldt deze stelling des te meer. Er is daarnaast tegenwoordig geen enkel excuus meer om niet geïnformeerd te zijn; de gereedschappen en mogelijkheden zijn haast oneindig. Een middel dat nog wel eens over het hoofd wordt gezien is het webprofiel.

Op veel websites hebben gebruikers tegenwoordig de mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens over zichzelf toe te voegen aan hun persoonlijke digitale profiel. Webshops maken daar bijvoorbeeld gebruik van door digitale wenslijstjes bij te houden, zodat zij deze potentiële klanten op een later tijdstip een aanbieding kunnen doen. Verder stemmen sociale media de content die ze gebruikers voorschotelen af op door de gebruiker zelf gedefinieerde voorkeuren. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te bedenken waarin “kennis” wordt gebruikt om het aanbod van content volledig te personaliseren.

Het is daarbij van belang dat een gebruiker zelf de toegevoegde waarde ziet en ervaart van het invullen van een profiel. In het geval van bijvoorbeeld de eerder genoemde webshops is het voordeel evident: de gebruiker krijgt bericht wanneer het door hem gewenste product in de aanbieding is en dus voordeliger kan worden aangeschaft. Maar ook bij het voorbeeld van social media is het gevolg van een goed ingevuld profiel duidelijk merkbaar; hoe meer feedback u bijvoorbeeld Facebook geeft over de content die aan u getoond wordt, des te beter de stroom aan informatie op uw voorkeuren kan worden afgestemd. Dan nu de vertaalslag naar verenigingen. Een belangrijk doel voor verenigingen is dat zij leden voorzien in hun behoeften. Maar wat zijn die behoeften nou eigenlijk? En waar liggen de interesses van onze leden? In tijden van terug­ lopende ledenaantallen rijst de vraag of we dat eigenlijk wel goed in kaart hebben. Een voor de hand liggend middel om deze behoeften duidelijk in kaart te brengen, is het houden van een enquête. Echter, enquêtes hebben door de jaren heen een nogal negatief imago gekregen en het is dan ook maar de vraag of de resultaten wel representatief zijn voor de gehele populatie leden wanneer slechts een kleine groep mensen reageert.

Webprofielen als waardevol middel
Een goede optie is dan om deze zo gewenste informatie te bemachtigen via het webprofiel op de eigen website. Maar hoe krijgt u uw leden nu zover dat ze hun profiel invullen? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Zoals eerder aangegeven is het ten eerste van belang dat uw leden zich bewust zijn van de voordelen van een volledig ingevuld profiel. Het is dus verstandig om die voordelen te benoemen, maar ook zeker te zorgen dat deze voordelen daarna “voelbaar” zijn. Als u de informatie in het formulier nergens voor gebruikt, dan zal dit als negatief worden ervaren.

Daarnaast moet het invulformulier bijzonder snel en simpel in te vullen zijn. Geen ellenlange formulieren met tientallen velden dus, maar probeer zo kort en bondig mogelijk de meest interessante informatie in te winnen. Het is verder een goed idee om ingelogde leden op subtiele wijze te laten weten in hoeverre zij hun profiel hebben ingevuld. Een zogeheten “progress bar” staat constant, maar niet overdreven opvallend, in beeld en toont hoe compleet het profiel van het bezoekende lid is. Een subtiel middel dat leden ertoe aanzet om hun profiel volledig in te vullen.

Een aanvulling op de voortgangsbalk is het gamification­principe. Dit principe houdt niets anders in dan dat u leden beloont voor het voltooien van bepaalde activiteiten op de website. Vult u uw webprofiel volledig in? Dan krijg u een beloning in de vorm van een digitale badge. Deze toepassing werkt vooral goed in een forum­/community­omgeving, waarbij aspecten als hoeveelheid reacties en mate van activiteit kunnen worden beloond. De toegevoegde waarde van de digitale badges is onder de streep natuurlijk zeer beperkt, maar toch is gebleken dat websitebezoekers dit als drijfveer zien om soms vervelende “taken” te voltooien.

Tevens een goede mogelijkheid is het toepassen van “peer pressure”. Sociale druk is een krachtig middel, dus wanneer u op de site (wederom op subtiele wijze) kunt wijzen op andere leden die het goede  voorbeeld hebben gegeven door hun profiel volledig in te vullen, dan zullen leden geneigd zijn om niet buiten de boot te willen vallen. Dit soort boodschappen moeten absoluut geen prominente plek innemen op een website, dit wordt alleen maar als vervelend ervaren, maar de aanwezigheid ervan kan leden wel een duwtje in de goede richting geven.

Als laatste punt is het verstandig om te benadrukken waar de informatie wel en vooral ook niet voor gebruikt gaan worden, en dat de soms gevoelige gegevens veilig worden opgeslagen. Privacy en informatie­ beveiliging zijn hot topics en hoewel deze items mensen er niet toe zullen aanzetten om een formulier in te vullen, kunnen ze er wel voor zorgen dat uw bezoekers het profiel bij voorbaat juist niet zullen willen doorlopen.

Door bovengenoemde opties is het mogelijk leden te stimuleren om u, via het webprofiel, van cruciale informatie te voorzien. Deze informatie kan worden gebruikt om het aanbod van content af te stemmen op elk individueel lid. Heeft iemand aangegeven interesse te hebben in een bepaalde discipline binnen het vakgebied? Stuur hem dan informatie van relevante evenementen of stel voor om lid te worden van een SIG (Special Interest Group) die hierop aansluit. De mogelijkheden zijn legio. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat u in ieder geval inspeelt op de ingewonnen informatie. Doe je dit niet, dan maakt u onvoldoende gebruik van de gigantische potentie van webprofielen.

 

Mike Koopmans


< Terug naar Publicatieoverzicht Download publicatie
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie