Interview: Een directeur neemt afscheid: successen en lessen

1 juli 2016
Interview: Een directeur neemt afscheid: successen en lessen

Afscheid nemen bestaat niet

Julius Freutel neemt afscheid maar wil de kans niet laten liggen andere bestuurders en betrokkenen mee te nemen in zijn ervaringen en de lessen die hij heeft geleerd als ‘bestuursvoorzitter’ van NAP en DACE. Want ook al is niet elke vereniging hetzelfde, en heel strikt genomen was Julius zelfs directeur van twee stichtingen en geen voorzitter van een vereniging, toch zijn er zijn veel overeenkomsten aan te wijzen. Omdat in beide gevallen je uiteindelijk toch met elkaar moet zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat de goede ideeën die ontstaan daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Maar eerst: wie is Julius Freutel en wat doen NAP en DACE?

Julius heeft vijf jaar de scepter gezwaaid bij NAP en DACE, een soort ‘dubbelstichting’ die midden in de Nederlandse procesindustrie staat. Vanuit zijn ervaring en achtergrond voor Fluor, werkzaam in dezelfde industrie, en bovendien daarvoor bij verschillende (chemie)bedrijven in de keten, heeft Julius zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vernieuwing en innovatie. Ondermeer door de uitstraling te verjongen met een nieuw logo en met nieuwe websites. Als je duurzaam wilt voortbestaan, dan ligt je toekomst bij de jeugd, moet hij hebben gedacht. En niet zonder resultaat!

NAP is al vijfenvijftig jaar een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en heeft als belangrijkste doelstelling in die industrie de onderlinge banden te versterken. In deze technische industrie gaat het daarbij om de zogeheten ‘plant owners’, ingenieursbureaus en toeleveranciers. Daarnaast is DACE het netwerk en kenniscentrum voor Cost Engineering en Value Management. DACE staat voor ‘the Dutch Network and Knowledge Center for Cost Engineering and Value Management’ en is een onafhankelijke stichting met bedrijfsdeelnemers en individuele deelnemers. NAP en DACE zijn twee afzonderlijke stichtingen, elk met een eigen bestuur en eigen statuten. Deelnemende bedrijven in DACE zijn automatisch deelnemer bij NAP en vice versa.

NAP heeft belang bij de kennis en ontwikkeling van kosten-deskundigheid en technieken, terwijl de ruggengraat van DACE wordt gevormd door kostendeskundigen uit diezelfde procesindustrie en toeleveranciers, en daarmee zijn ze een belangrijke vertegenwoordiging uit de bouwwereld. Dat even heel in het kort en ter introductie.

NAP en DACE zijn op deze manier op de achtergrond bij veel in het oog springende projecten actief, zoals bij de Noord-Zuid lijn in Amsterdam. De jarenlange vertraging van het project en de kostenoverschrijdingen waren niet alleen een dankbaar onderwerp. Omdat tussen de verschillende partijen lijntjes bestonden, kon op het vlak van communicatie een slag worden geslagen. Omwonenden werden uitgenodigd om te komen kijken en er werd meer aandacht besteed aan de communicatie over de voortgang. Een goed voorbeeld van hoe NAP en DACE in staat zijn om dwarsverbanden te leggen tussen sectoren van dezelfde industrie.

Persoonlijk contact

Julius: ‘Het belangrijkste is dat je elkaar echt persoonlijk ontmoet. Iedereen is druk met eigen carrières en banen, dus hebben we altijd een platform willen zijn waar je als deelnemer je kennis kunt verbreden en verdiepen.’ ‘Daarnaast zijn we geen branchevereniging, we willen juist dat de hele keten in onze industrie van elkaar leert.’

Dat NAP en DACE daar uitstekend in geslaagd zijn, blijkt wel uit het feit dat 120 bedrijven zich hebben aangesloten. En er is blijvend behoefte aan: ‘We bestaan niet voor niets al 55 jaar.’ Vragen kunnen stellen aan elkaar, in een veilige omgeving, wordt door de deelnemers als een belangrijke waarde gezien.

Steeds blijkt weer, dat professionals elkaar graag opzoeken buiten hun dagelijkse bezigheden. Om vrijblijvend te kunnen sparren met anderen uit dezelfde of aanverwante industrieën. Op die manier worden nieuwe contacten opgedaan, ideeën uitgewisseld en wordt er ervaring gedeeld. Het is een belangrijke taak van bestuurders om dat in goede banen te leiden.

Concurreren om aandacht

Er is veel afleiding in het drukke bestaan van de meeste mensen, dus is het ook zaak om ervoor te zorgen dat jouw stichting of vereniging echt concurrerend is. Hoe zorg je dat je elke keer weer de aandacht pakt? Julius: ‘Initiatieven zijn belangrijk, bijvoorbeeld de activiteiten van werkgroepen binnen NAP en DACE, de zogeheten Special Interests Groups (SIG’s), die op een projectmatige basis aan de slag gaan met een onderwerp. Die groepen zijn eigenlijk een soort denktanks met een duidelijke opdracht. Een goed voorbeeld van zo’n SIG binnen NAP is Young Professionals. Jonge mensen uit de keten die aan de slag zijn gegaan om zich te ontwikkelen als persoon, professional en participant in de keten (de zg. 3 P’s). Zo is ook meteen duidelijk gemaakt dat, afgezien van een nieuwe huisstijl, ook inhoudelijk slagen worden gemaakt om een nieuwe generatie aan te spreken.’

‘Je moet pro-actief zijn, gas geven en beslissingen durven te nemen, juist ook als er veel goede ideeën zijn. De directeur is in die zin een soort projectmanager, die zorgt dat er ook iets gedaan wordt met wat de achterban belangrijk vindt.’‘

Het is wel duidelijk dat er veel eisen worden gesteld aan een goede directeur. De directeur moet niet alleen weten waar hij over praat, in het geval van NAP en DACE een technische achtergrond hebben, maar ook goed kunnen organiseren, en daarmee ook communicatief sterk zijn. Hij of zij moet in staat zijn om energie te geven en mensen enthousiast te maken. De overkoepelende blik hebben is daarbij belangrijk.

Julius Freutel neemt nu afscheid na vijf hele mooie jaren met resultaten, een jubileum, nieuwe websites en een nieuwe huisstijl. Met nieuwe, jonge leden die enthousiast aan de slag gaan en een goed gevoel onder de achterban. Zoals hij zelf zegt: ‘Je moet niet te lang blijven zitten! Op een gegeven moment is het weer tijd voor een nieuwe, frisse blik.’

 


< Terug naar Publicatieoverzicht Download publicatie
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie