Column: Betrokkenheid

21 maart 2017
Column: Betrokkenheid

Binnen MOS zijn de verkiezingen nauwlettend gevolgd, van hilarische varianten op stemwijzers tot de ‘serieuze kost’. Als professionals zijn we geïnteresseerd in hoe technieken uit de marketing & communicatie zijn ingezet en bewezen effectief zijn. Betrokkenheid, zorgen, de toekomst van ons land en wat willen de kiezers; termen en kreten die in de afgelopen verkiezingstijd veel gebezigd zijn. In het verlengde van de ‘kiezersbetrokkenheid’, is een van de meest urgente vragen binnen MOS; wat bindt en boeit leden vandaag nog? Hoe loyaal zijn leden aan een vereniging? En hoe kun je als vereniging dat loyaliteitsproces effectief beïnvloeden?

Niet in de termen van het ‘zieltjes winnen’ van een politieke campagne, bij MOS denken we verder. We zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid en loyaliteit verder gaan dan een kortstondige promotiecampagne. Bij MOS verstaan we daar een diepere band onder, een langdurige, warme en betrokken band. Daarvoor is een nieuwe manier van denken over binden en boeien nodig.

Leden kunnen overal informatie ophalen, internet is voor vakspecialisten een groot open boek. Het benoemen en exclusief maken van de meerwaarde van het lidmaatschap van een vereniging is de uitdaging. MOS denkt graag met de verenigingen mee over hoe ze dit zichtbaar kunnen maken. Net zoals het de uitdaging van de politieke partijen is geweest om datgene te benoemen waar ze succesvol mee zijn geweest en wat ze Nederland de komende vier jaar te bieden hebben.

Loyaliteitsprogramma’s
Voor diverse klanten is MOS bezig met loyaliteitsprogramma’s waarmee de verenigingen hun leden méér kunnen bieden. In de verkiezingscampagnes werd gestrooid met beloftes als ‘500 euro voor iedere werkende Nederlander’ en ‘150 euro erbij voor de AOW’er’. MOS kijkt bij de loyaliteitsprogramma’s meer naar wat diensten of producten zijn die langdurig meerwaarde hebben voor de leden. Bijvoorbeeld een certificeringssysteem of toegang tot exclusieve evenementen.

Maar een loyaliteitsprogramma bestaat niet alleen daaruit. Het heeft te maken met emoties. Bij een club willen horen (wij-gevoel), de beste in je vak te willen zijn, enzovoorts. Het moet relevant en interessant zijn om lid te zijn! Dat is ook het uitgangspunt van het loyaliteitsplan Club NVP van onze klant NVP dat van start is gegaan. De concrete doelstellingen:

- Imagoboost
- Ledenbehoud
- 100 nieuwe leden

De NVP wil door middel van inzet van Club NVP bestaande leden iets extra’s bieden en tegelijkertijd extra aantrekkelijk zijn voor potentiële leden. Er is namelijk meer te ‘beleven’ bij de NVP.

Het programma zorgt ervoor dat de leden méér krijgen dan uitsluitend inhoudelijke context. Dat past bij de identiteit van de vereniging om niet alleen te staan voor inhoud, maar ook voor het delen van ervaringen. Leden kunnen via Club NVP op informele wijze warme zakelijke banden smeden die goed zijn voor hun persoonlijke en vakontwikkeling. De bestaande netwerkmogelijkheden van de NVP zijn belangrijk voor leden. De vereniging is vraagbaak en kenniscentrum en de congressen, workshops, cursussen en themabijeenkomsten zijn van een hoog niveau. Door de invulling en beleving van deze bijeenkomsten naar een ander niveau te tillen, krijgt het lidmaatschap extra waarde. Denk daarbij aan de combinatie van een bijeenkomst met een concert, film, sportieve activiteit, museum of sportwedstrijd.

Succesfactor
Vanuit MOS Marketing & Communicatie monitoren we dit loyaliteitsprogramma continu. We evalueren en schakelen bij om zo voortdurend op de hoogte te zijn of dit loyaliteitsprogramma bijdraagt aan de gestelde doelen. Belangrijke kritische succesfactor: leden moeten ook betrokken raken bij programma en enthousiast zijn om een bijdrage te leveren. De eerste reacties zijn positief en leveren nieuwe dimensies op in de contacten met leden. Positieve geluiden die betrekking hebben op de beleving die leden hebben bij de NVP, daarmee komt de realisatie van eerste doelstelling in zicht.

Expertise
Voor effecten van loyaliteitsprogramma’s heb je een lange adem en expertise nodig. Die expertise en het creatief vermogen om snel te schakelen om een structurele en effectieve bijdrage te leveren aan dit loyaliteitsprogramma heeft MOS zich eigen gemaakt. We zijn heel benieuwd naar de opbrengsten van dit loyaliteitsplan en ook bij onze andere klanten. Niet alleen qua doelstellingen, maar ook de emotionele opbrengsten. En we gaan ervoor om die emoties langer te laten duren dan een verkiezingsstrijd of zelfs een kabinetsperiode!

We informeren u graag over de mogelijkheden en onze suggesties om de meerwaarde van uw vereniging zichtbaar te maken.


< Terug naar Publicatieoverzicht


Over de auteur

Raimond Fifis
Raimond Fifis
Directeur MOS
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie