Kennismaken met de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

12 juli 2019
Kennismaken met de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

MOS verwelkomde dit jaar een nieuwe klant: de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Professionals die lid zijn van deze vereniging zijn expert op het gebied van conflicten. Voor Sec Magazine spraken we met NMv-voorzitter Frederique van Zomeren. “Ruzies gaan vaak niet over een juridisch probleem, maar over wat er in het verleden is gebeurd waardoor we elkaar niet meer normaal in de ogen kunnen kijken.”

Tekst: Lisa Petersen

Wat doe je als een groot conflict met iemand hebt en er samen niet uitkomt? Dan zou je naar een advocaat kunnen  stappen, maar je kunt ook een mediator inschakelen. Veel mensen kiezen vaak voor die eerste optie, terwijl dat niet altijd nodig is. “Een advocaat zegt: ‘Ik ga voor jou in gebreke stellen’, terwijl een mediator zegt: ‘Laten we kijken of jullie samen tot een oplossing kunnen komen.’ Bij mediation houd je de regie in eigen hand en ben je niet afhankelijk van een rechter. Je blijft baas over je eigen proces”, zegt NMv-voorzitter Frederique van Zomeren. De grootste groep mediators houdt zich bezig met familierecht, zoals echtscheidingen. Ook zijn er veel mediators die bemiddelen tussen werkgevers en  werknemers of maatschappen. “Overal waar ruzie is, kan er een mediator aan te pas komen.”

Rechtsysteem
Hoewel veel mensen nog voor een advocaat kiezen, is het volgens Frederique steeds normaler geworden om naar een mediator te gaan. “Je ziet dat het enorm groeit. Zeker in familie- en arbeidszaken is het heel normaal geworden om naar een mediator te gaan.” Als voorzitter wil Frederique zich daar ook hard voor maken. “Dat betekent ook een omschakeling in het rechtssysteem dat we nu hebben: van ingebrekestelling naar inverbindingstelling. Dus in plaats van dat je je (advocaat) tegenover de ander positioneert, kijk je eerst met elkaar wat er eigenlijk mis is en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Je blijft dus zelf aan het roer en kijkt naar alle aspecten van je confl ict. Niet alleen naar de juridische.”

Conflictdynamieken 
Een mediator kijkt eerst naar de kern van een conflict in plaats van naar de oplossingen. Als mensen daarin ondersteund worden, zijn ze in staat om zelf ook het conflict op te lossen, weet Frederique uit ervaring. Mediators hebben niet alleen kennis van recht, maar ook van psychologie en communicatie. Hierdoor kunnen ze nog beter
de oorzaak van een conflict achterhalen. “Bij een conflict is er vaak iets onderling gebeurd of veranderd, waardoor de liefde of passie - waar het ooit mee begon in je huwelijk of maatschap - niet meer aanwezig is en waardoor je dat ook niet meer met elkaar kunt bespreken. Daardoor ga je niet meer met elkaar, maar over elkaar praten. Dat zijn conflictdynamieken. Ruzies gaan vaak niet over de juridische inhoud, maar over de vraag hoe jij en ik ons tot elkaar verhouden en wat er is gebeurd waardoor we elkaar niet meer in de ogen kunnen kijken.”

Aanspreekbaar 
Wie lid wil worden van de NMv moet een geaccrediteerde mediationopleiding hebben gevolgd. Mediators die nog in opleiding zijn, de aspirant-mediators, mogen zich ook aanmelden. “Wij willen ook voor die mensen ondersteuning
bieden in hun ondernemerschap. Bij mediator zijn hoort ook ondernemerschap.” Het grootste deel van de leden heeft zich aangesloten bij een kwaliteitssysteem. “Dat is heel belangrijk, maar het allerbelangrijkste is dat je aanspreekbaar bent. Als je je profileert als mediator, wat geen beschermde titel is, vinden wij het als vereniging belangrijk
dat je aanspreekbaar bent op wat je doet als mediator.”

Een belangrijke reden voor leden om lid te worden van de NMv is volgens Frederique de business services, zoals een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. “Voor mijzelf was dat in eerste instantie ook de reden. Ik startte net een praktijk en moest een goede verzekering hebben. Hoe moest ik dat doen? Toen kwam ik bij de NMv terecht.”

Ze besloot toen om ook een keer de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. “Ik werd daar zo gegrepen. Zowel door het enthousiasme van de leden, maar ook door hun streven om het vak verder te willen brengen. Dat is ook mijn passie.” Als Frederique vooruitblikt op de komende jaren verwacht ze dat de NMv de grootste beroepsvereniging voor mediators blijft én dat mediation de eerste stap wordt bij professionele conflictoplossing. “Dat is hard werken, maar ik denk dat het een reële ambitie is.”

‘Je moet aanspreekbaar zijn op wat je doet als mediator’

Mediationwet 
Om het vak verder te kunnen brengen, is er een betere (rechts)positie nodig voor de mediator.
Al jaren maakt de NMv zich daarom hard voor een mediationwet in Nederland. Dit jaar komt het kabinet met een nieuw wetsontwerp ‘Wet bevordering mediation’. Dit voorstel bouwt voort op het gelijknamige initiatiefwetsvoorstel van
voormalig kamerlid Van der Steur. De NMv mocht, in samenwerking met andere partners, een reactie op dit wetsontwerp geven. Frederique licht toe: “Op dit moment is het zo dat je voor een aantal aspecten van mediation nog een advocaat nodig hebt. Dat vinden we een heel gek systeem. Je kunt dat ook laten doen door een mediator, die goed gekwalificeerd is – óók op het juridische vlak. Dat is een stukje oude regelgeving dat opgelost moet
worden.”

Rechtsbijstand 
Momenteel is er ook een discussie gaande over de herziening van de rechtsbijstand, iets wat de NMv van harte toejuicht. “Sander Dekker (minister van Rechtsbescherming, red) vindt dat er meer duurzame en effectieve probleemoplossing nodig is bij de mensen zelf. Daar is mediation natuurlijk het antwoord op. We zijn met Justitie
in gesprek om allerlei pilots te ontwikkelen om te laten zien hoe goed dat werkt. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen waar we bovenop zitten.”

Week van de Mediation 
Naast lobbyen in de Tweede Kamer heeft de NMv ook een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals de Week van de Mediation. De Week van de Mediation 2019 vindt plaats in de derde week van oktober. Deze week is bedoeld om bekendheid te geven aan mediation. Dit jaar is het thema ‘Familiemediation’. Om de week en het thema extra
onder de aandacht te brengen, wil de NMv dit jaar een Facebookcampagne lanceren. “Er zijn heel veel mensen die in een echtscheiding belanden waar veel kinderen en andere familieleden bij betrokken zijn. Het is een heel belangrijk thema dus. Facebook is een middel om bij de mensen te komen die hiermee te maken hebben.” De NMv deelt tijdens deze week verschillende verhalen van mensen die in een echtscheiding zaten, hoe dat voor hen is geweest en wat mediation hen heeft gebracht. Daarnaast is er een hotline beschikbaar. Wie naar dat nummer belt, ontvangt meer informatie over mediation.

Eberhard van der Laan Mediation Award 
Tijdens deze week wordt de Eberhard van der Laan Mediation Award uitgereikt. Mensen die een verbindende rol in een gepolariseerde setting hebben (gehad) maken kans op deze award. Een paar jaar geleden ging de prijs naar
oud-burgemeester Eberhard van der Laan. “We hebben Eberhard van der Laan voor zijn nominatie geïnterviewd en dat was zo’n bijzonder interview. Dat was vlak voordat hij zo ontzettend ziek werd. Dat soort momenten zijn me bijgebleven. Ik ben er trots op dat we deze award na zijn overlijden naar hem mochten vernoemen.”

Het jaar daarop werd Khadija Arib winnaar. Als voorzitter van de Tweede Kamer moest zij, vanuit haar rol, veel verschillende politieke partijen bij elkaar zien brengen. “Dat heeft ze op een manier gedaan die én heel duidelijk én heel constructief en effectief was.”

Bij mediation houd je de regie in eigen hand 

Ondersteuning MOS
Om de NMv verder te professionaliseren is de beroepsvereniging een samenwerking gestart met MOS. “We waren op zoek naar een secretariaatsbureau dat goede ondersteuning kon bieden op het gebied van communicatie,
verenigingsmanagement en events”, legt Frederique uit. “We hadden al veel goede verhalen over MOS gehoord. Met verschillende bureaus hadden we contact gehad, maar bij MOS hadden we het meeste vertrouwen en was de klik er.”

Eén van de actiepunten is het opzetten van NMv-platforms, ingedeeld op verschillende thema’s. Zo komt er bijvoorbeeld een platform voor arbeidsmediation en een platform voor overheidsmediation. Met deze platforms kunnen
niet alleen de leden van de NMv met elkaar verbonden worden, maar ook mensen die geen lid zijn. Zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden, is wat de NMv wil. “Als je met één mond spreekt, is dat sterker.” Naast het oprichten
van digitale platforms, is ‘fysieke bundeling’ ook belangrijk. Bijvoorbeeld door middel van netwerkbijeenkomsten en themamiddagen. 

De uitnodiging die Frederique wil meegeven aan andere verenigingen die bij MOS aangesloten
zijn is: “Conflicten zijn overal. Laten we eens met elkaar in gesprek gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.”


Over Frederique van Zomeren 
Frederique is mede-eigenaar van HAvZ Mediation, een mediationkantoor dat gespecialiseerd is in mediation in zakelijke conflicten, business en samenwerking, conflicten op de werkvloer en kwesties waarin de overheid partij is, en in herstelbemiddeling. Daarnaast is ze medeoprichter van DoeDemocratie.nu. Deze organisatie draagt bij aan duurzame relaties tussen overheden, burgers en ondernemers. Vanuit hun passie voor mediation en hun ervaring met het organiseren en begeleiden van dialogen tussen overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties hebben Lenka Hora Adema en Frederique van Zomeren DoeDemocratie.nu opgericht. Frederique is te bereiken via: info@HAvZ.nl of 06-24547050

Over de NMv 
De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van ruim 2.200 professionals en is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv. Meer informatie over de NMv is te vinden
op: www.mediatorsvereniging.nl. 

 


< Terug naar Publicatieoverzicht Download publicatie
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie