Column: Leiderschapstransformatie

13 januari 2020
Column: Leiderschapstransformatie

In het woud van leiderschapsstijlen ga ik u niet opnieuw vermoeien met een nieuwe uitvinding van een soort leiderschap. In de bijna 30 jaar dat MOS bestaat, zijn diverse organisatiestructuren de revue gepasseerd. De laatste organisatiewijziging heb ik genoemd in heel wat columns terug. Toen leek het een goed idee om de organisatie in tribes of (zoals wij het noemden) ‘clusters’ te verdelen. 

Hiermee komt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te liggen. Dit vereist een ander soort leiderschap. Je komt op afstand van de werkvloer en de dagelijkse besognes worden daar opgelost. Het is zaak om als leider je grip op de processen te houden of in ieder geval checks in te bouwen, zodat je ‘in control’ bent. Inmiddels zijn we alweer op de weg terug naar minder clusters, want de Chinese muren tussen clusters kunnen vertragend werken en dat werkt mogelijk inefficiëntie in de hand. 

Meeuwenmanagement 

Het is interessant te zien hoe iedere manager zijn eigen stijl heeft. De een doet het door rond te wandelen en allerlei gesprekjes aan te gaan, de ander werkt vooral achter het bureau en stuurt mails om het proces te begeleiden. Lachend geef ik soms het voorbeeld van ‘meeuwenmanagement’: als manager luid krijsend de afdeling opvliegen, de boel onderpoepen en vervolgens snel weer wegvliegen. Zo moet het dus niet, maar zo gebeurt het misschien best weleens. 

Naar mijn mening heeft een leider een visie en probeert hij of zij de organisatie mee te nemen in de weg ernaartoe. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, is evident: je hebt de dagelijkse mores die je in beslag nemen en de visie is abstract. De transformatie naar de visie betekent dat tijd, geld en mankracht nodig is om dit te bereiken. 

Voorzitter als leider 

Deze parallel kan ook worden getrokken naar verenigingen. Een bestuur managet de vereniging, voorzitter met een visie helpt bestuur (en dus de vereniging) verder. Natuurlijk is dit op basis van een gezamenlijk, door het bestuur gevormd beleidsplan. Veelal is het bestuur in hun gedachtegang verder dan de leden van een vereniging. Dat kan ook niet anders, omdat een bestuur richtinggevend is en leden tweemaal per jaar op een ledenvergadering geconfronteerd worden met datgene dat het bestuur in de afgelopen periode heeft bewerkstelligd. 

Natuurlijk zijn er nieuwsbrieven en andere wijzen waarop de leden worden geïnformeerd over de voortgang van de vereniging, maar soms wordt op de ledenvergadering de impact van een richting pas duidelijk. Op dat moment schieten sommige leden in een kramp en kunnen vervolgens het hele proces lamleggen, want pas bij de volgende ledenvergadering kan het proces weer hervat worden. Een voorzitter kan de leden meenemen in de gevormde visie en dit begeleiden met de juiste communicatie. Ook een vorm van leiderschap. 

Weer terug naar MOS. Wanneer de organisatie groeit, is de rol van een leider aan verandering onderhevig. Waar in het begin de leider als pionier en meewerkend voorman fungeert en alle beslissingen door de leider worden genomen, is dat inmiddels door een bestuur en management overgenomen. De leider is in een andere fase terechtgekomen: vertrouwend op de managers worden beslissingen gezamenlijk genomen. Opnieuw een transformatie in leiderschapsstijl.


< Terug naar Publicatieoverzicht Download publicatie


Over de auteur

Edith J. Terschegget
Edith J. Terschegget
Directeur MOS
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie