Management

De verenigingsmanagers van MOS denken mee over de inhoud van uw verenigingsbeleid zonder daarbij op de stoel van de bestuurders te gaan zitten. Zij geven u een pragmatisch advies bij ingewikkelde vraagstukken, maar begeleiden ook een strategiesessie met het bestuur om zo de gestelde doelen te halen. Een bestuur kan bouwen op zijn verenigingsmanager, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Advies

Aan de bestuurstafel komen regelmatig vragen voorbij waarop niet direct een antwoord te geven is. Bij alle soorten strategisch advies, zoals het bepalen van de juiste koers, het al dan niet aangaan van een fusie, het wel of niet uitbesteden van het eigen verenigingsbureau, maar ook bij tactische en operationele vragen is MOS uw partner.

 

Meer informatie?

Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie