banner bericht community.png

Community Management

Onze community managers denken graag met u mee! Zij faciliteren u met kennis van zaken bij het opstarten en inrichten van een community voor uw vereniging of netwerkorganisatie. Ze kunnen ook fungeren als moderators. Leidraad voor een voortvarende en succesvolle start is werken volgens een stappenplan. Dat biedt houvast en duidelijkheid voor alle partijen. Lees er hieronder meer over.

Wat is een community?
Een community is niets anders dan een groep mensen die op basis van gemeenschappelijke interesses of een passie én een gemeenschappelijk doel regelmatig - via online en offline platformen - bij elkaar komen om te ‘praten’, ervaringen uit te wisselen of dingen samen te ondernemen. Kenmerkend voor een community is het tweerichtingsverkeer, de grote betrokkenheid (intrinsieke waarde), het gevoel van eigenaarschap, de grote onderlinge samenhang en een sterke band met de organisatie.

Wat levert een community je als vereniging op?

Het hebben van een community levert uw vereniging / netwerkorganisatie voordelen op. Een community versterkt niet alleen de binding met uw leden, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling en waardepropositie van uw vereniging / netwerkorganisatie. Je leest er meer over in dit artikel.

Een stappenplan biedt houvast en duidelijkheid
Voor het opstarten en inrichten van een community biedt een stappenplan uitkomst. Het stappenplan geeft houvast en biedt duidelijkheid voor alle partijen. Net als veel dingen, ontstaat ook een community namelijk niet vanzelf. Er is werk aan de winkel om resultaat te halen. In alle genoemde stappen kunnen de community managers van MOS ondersteuning bieden.

Stappenplan
Het stappenplan begint met een idee dat voorkomt uit de wens om via een platform gezamelijk kennis te delen of in gesprek te gaan. Dan volgt een weg van toetsing door o.a. het uitzetten van enquêtes en interviews, gevolgd door het analyseren van de uitkomsten. Een belangrijke stap hierbij is het betrekken, benoemen én bepalen van de rolverdeling van de proactieve leden, ook wel ambassadeurs genoemd. Vergeet daarbij ook de leden en het bestuur van de vereniging zelf niet mee te nemen. Zorg bij dit alles voor een heldere communicatie over de verschillen in rollen en taken van de vereniging en de community. 

De community komt offline, maar zeker ook online samen. Een keuze voor een platform is dan ook een volgende stap. De community managers van MOS kunnen daarin meedenken en adviseren.

Na live gang komt de meest uitdagende fase in het bestaan van de community: het omzetten van de plannen in actie. Een activatiekalender is daar een prachtig hulpmiddel bij. De community managers van MOS trekken hierin gezamenlijk op met de ambassadeurs.

Als de community stabiel genoeg is, kan de community worden uitgebreid. Zo krijg je een grotere groep die actief wordt binnen de community en zal de rol van de community managers van MOS veranderen: het accent verschuift van activatie naar modereren.

Ook een community starten?
Neem contact op met de community managers van MOS, Arjan van den Berg of Caroline Knobbe, via tel:033-2473400. Zij helpen u graag verder. 

 Foto Community 2024

 

Neem direct contact op

Ga naar contact