Column

Het jaarthema MOS 2024 is Toekomstbestendige Verenigingen. Directeur MOS, Raimond Fifis schrijft hierover in zijn column.

"Een aanbod voor iedereen, is een aanbod voor niemand"

Nijkerk, april 2024 - Een belangrijke succesfactor voor branche- en beroepsorganisaties is de mate waarin het profiel van de leden homogeen is. Dat homogene profiel kan overal in zitten. Van geografische overeenkomsten tot het vakgebied of sector en van ondernemingsvorm tot levensfase waarin een lid zich bevindt. De mate van overeenkomstigheid tussen de leden bepaalt immers hoe verfijnd en op maat gesneden beleid en aanbod van de vereniging kunnen zijn.  

Als uit een analyse blijkt dat de diversiteit van je leden groot is, moet je daar iets mee. Het is misschien een eyeopener en je realiseert je waarom het niet lukt om als vereniging voldoende slagvaardig te zijn in groei en ontwikkeling. Maar ja, het omturnen van je ledenbestand doe je niet zomaar even. De vraag is ook of dat wenselijk is.

Hoewel eenduidigheid in de samenstelling van het ledenbestand zo zijn voordelen heeft, kan diversiteit om andere redenen waardevol zijn. En hoe homogeen het ledenbestand ook is, er zijn altijd (bloed)groepen binnen de club, bepaald door achtergrond, herkomst, organisatievorm, omvang en andere kenmerken van individuele leden. Ons advies aan verenigingen: speel daar adequaat op in met je beleid, communicatie en het aanbod. Het maakt de vereniging sterker als zij structureel rekening houdt met de verschillen in het ledenbestand. Immers, een aanbod voor iedereen is al snel een aanbod voor niemand.

Raimond Fifis

"Doelen veranderen niet, de weg er naartoe wel"

Nijkerk, januari 2024 - Verenigingen hebben hun beste tijd gehad. Het is een opvatting die ik wel vaker hoor. Verenigingen vergrijzen en jongeren zien het nut er niet van om lid te worden. En willen ze wel, dan zijn er maar weinigen geïnteresseerd om zich actief voor de vereniging in te zetten of überhaupt aan activiteiten deel te nemen. Logisch dus om te denken dat de vereniging ten dode is opgeschreven.

Toch ben ik het daar totaal niet mee eens. Want: wat zijn de behoeftes van professionals, bedrijven of zo gezegd mensen in het algemeen? Inspiratie opdoen, kennis delen, ontwikkelen, innoveren en ga zo maar door. Het zijn precies de zaken waar branche-, beroepsorganisaties en andere samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen. Vroeger, nu en altijd.

Dat vraagt wel een blik op de toekomst. Want doorgaan op de oude weg kan natuurlijk niet meer. Verenigingen van nu moeten zich ontwikkelen tot dynamische organisaties, die meebewegen met de omgeving, oude structuren doorbreken en gebruikmaken van nieuwe technologieën en inzichten van jonge mensen. Met andere woorden: actief werk maken van toekomstbestendig verenigen. Immers, de doelen veranderen niet, wel de weg er naartoe.

Raimond Fifis

 

Neem direct contact op

Ga naar contact