De gevolgen van de WBTR voor uw vereniging of stichting

2 februari 2021 door MOS

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), na een lang politiek en ambtelijk voortraject, in werking. De nieuwe wet heeft tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht bij rechtspersonen, waaronder verenigingen en…  

De gevolgen van de WBTR voor uw vereniging of stichting

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), na een lang politiek en ambtelijk voortraject, in werking. De nieuwe wet heeft tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht bij rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen, te verbeteren. Ook uniformeert de nieuwe wet regelgeving die voorheen alleen van kracht was voor NV’s en BV’s.

Aanleiding van de wet is een reeks van incidenten op het gebied van

governance in de semipublieke sector. Met de WBTR wordt de taakstelling van bestuurders (en commissarissen) en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en aangescherpt. Zo wordt het bij een eventueel faillissement eenvoudiger voor de curator om bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen.

Niet alle aspecten van de wet hebben direct of op korte termijn gevolgen voor uw vereniging (of stichting). De belangrijkste actie- en aandachtspunten hebben we in deze pdf voor u op een rij gezet.

Neem direct contact op

Ga naar contact