arjan studio.jpg arjan studio.jpg

Wijziging ALV online 1 okt. 2022

30 augustus 2022 door MOS

Vanaf 1 oktober 2022 is het – mits in de statuten vastgelegd – niet meer mogelijk de officiële bestuursvergaderingen digitaal te organiseren middels ALV online. Dit komt door een besluit van de overheid de tijdelijke spoedwet i.v.m. COVID-19 te beëindigen. 

Met ALV online is het mogelijk uw Algemene Ledenvergadering (ALV) eenvoudig, professioneel, veilig én online te organiseren vanuit onze MOS studio. Een digitale ALV was, door goedkeuring van een tijdelijke spoedwet, vanaf 16 maart 2020 rechtsgeldig. Deze spoedwet komt voor zover nu bekend per 1 oktober 2022 te vervallen (zie besluit van 24 mei 2022). Het betekent dat daarna de ALV weer fysiek moet plaatsvinden. Om de mogelijkheid te blijven behouden om na 1 oktober 2022 uw  (formele) ALV digitaal te organiseren, kunt u als verenigingsbestuur overwegen uw statuten hierop aan te passen. Alleen na aanpassing (en goedkeuring)  van de statuten is het rechtsgeldig de verplichte ALV online te laten plaatsvinden. Aandachtspunt: Er is in de Tweede Kamer gesproken over verlening van deze mogelijkheid. De Eerste Kamer moet hier echter vóór 1 oktober over stemmen en dat is nog niet gebeurd. Zodra er meer bekend is hoort u dit van ons. Advies voor vereningsbesturen is om ook zelf de berichtgeving m.b.t. de ALV online in de gaten te houden. Neem bij vragen over deze ontwikkeling contact op met MOS en/of uw verenigingsmanager. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een formele (wettelijke verplichte) ALV beschreven in de statuten. Uiteraard blijft het mogelijk om leden digitaal leden te informeren of met elkaar bij te praten of te netwerken. Mocht u uw ALV of een andere bijeenkomst digitaal willen organiseren, dan helpen wij u graag verder. 

Neem direct contact op

Ga naar contact