Studio beeld.jpg Studio beeld.jpg

ALV online verlengd

30 september 2022 door MOS

Het blijft voor verenigingen tot in ieder geval 1 december 2022 mogelijk om de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren. De Eerste en Tweede Kamer hebben wederom ingestemd met verlenging van tijdelijke wetgeving die dit mogelijk maakt. Lees de officiële publicatie van het besluit.

De ALV is eenvoudig, professioneel, veilig én online te organiseren. Door een akkoord van zowel Eerste als Tweede Kamer is dit tot 1 december nog rechtsgeldig. Hoe het hierna verloopt hangt af van de situatie m.b.t. COVID 19. Om er zeker van te zijn dat u, als verenigingsbestuur, ook na het beëindigen van deze wetgeving uw (formele) ALV digitaal kunt organiseren, wordt u geadviseerd uw statuten hierop aan te passen. Alleen na aanpassing van de statuten en goedkeuring door de leden, is het rechtsgeldig de verplichte ALV online of hybride te laten plaatsvinden. Neem bij vragen over deze ontwikkeling contact op met MOS en/of uw verenigingsmanager. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een formele (wettelijke verplichte) ALV beschreven in de statuten. Uiteraard blijft het mogelijk om uw leden digitaal leden te informeren of met elkaar online bij te praten of te netwerken. Mocht u uw ALV of een andere bijeenkomst digitaal willen organiseren, dan helpen wij u graag verder. 

Neem direct contact op

Ga naar contact