Organiseer events met impact!

14 november 2023 door MOS

Sinds kort beschikt MOS Events over twee Certified Event Designers. Dit programma van het event design collective, biedt onze eventsmanagers de benodigde kennis, vaardigheden en tools om onze verenigingen en andere (netwerk)organisaties te helpen hun evenementen te laten aansluiten op de wensen en behoeften van hun stakeholders. Zo organiseer je events met impact.

Onze eventsmanagers Gerieke Dunsbergen en Miranda Schouten hebben begin november beiden hun certificaat behaald voor het Event design certificate programme en mogen zich daardoor gecertificeerd Event designers noemen. Dit programma richt zich specifiek op de stakeholders van een bepaalde vereniging of organisatie. Met stakeholders bedoelen we hier iedereen die een belang heeft. Voor het met impact organiseren van evenementen, kijken naar hun doelen en (gewenste) gedrag. Centrale hierbij staat de vraag: Welk gedrag willen we dat de stakeholders vertonen na afloop van een evenement en welke gedragsverandering moeten we dus eigenlijk stimuleren en faciliteren?

Hoe werkt deze methode
Aan de hand van de zogenaamde Event Canvas Design methode worden eerst alle belanghebbenden - met betrekking tot de evenementen van een bepaalde vereniging/organisatie -  in kaart gebracht gezien vanuit diverse stakeholders. Uit alle opgeschreven belanghebbenden worden twee belanghebbenden gekozen om verder uit te werken. De deelnemers wordt gevraagd om in hun huid te kruipen en zo hun verwachtingen, wensen, behoeften en het gewenst resultaat aangaande een evenement op papier te zetten. Daarbij is alle ruimte om onderling van gedachten te wisselen en het geheel te structureren. Uiteindelijke doel is om alle uitkomsten zo concreet en inzichtelijk mogelijk op papier te krijgen.

De laatste fase vraagt creativiteit en het denken in mogelijkheden. De bedoeling is om out of the box diverse en vernieuwde activiteiten en evenementen te bedenken die aansluiten bij de input die is verzameld en daarmee dus de verwachtingen van een belanghebbende. Dit levert tot nog toe hele verfrissende ideeën en veel inspiratie op.  De verzamelde input wordt door de eventmanager meegenomen bij het opzetten van een eventkalender en organiseren van toekomstige evenementen. Met deze methode sluiten de evenementen niet alleen aan bij de doelstellingen van een verenigingsbestuur of directie, maar voldoen ze ook meer aan de behoeften en verwachtingen van de stakeholders. De eventmanager van MOS events organiseert en ondersteunt dit hele proces en begeleidt de sessie die vaak een middag in beslag neemt.

Gerieke: “Dankzij het Event Design Collective GmbH programma heb ik mijn vaardigheden en kennis op het gebied van evenementontwerp verder ontwikkeld. Bij diverse klanten heb ik al mogen ervaren dat deze methode echt helpt om unieke evenementen te ontwerpen die bijdragen aan de strategie van de vereniging/ organisatie en de wensen van de stakeholders".

Miranda: “Het waren intensieven trainingsdagen, maar het was het meer dan waard! Ik ben ervan overtuigd dat we met deze methode echt hele mooie impactvolle evenementen mogen organiseren voor onze verenigingen. Evenementen die nog meer dan voorheen bijdragen aan de verwachtingen van de bezoekers. We danken de verenigingsbesturen waar we deze sessie al mochten doen. Daarbij ook een dankwoord aan alle stakeholders die hier bewust tijd voor hebben vrijgemaakt. Het in alle openheid betrekken van deze groep mensen draagt in mijn beleving echt bij aan het verbeteren van evenementen".

Benieuwd naar de Event Canvas Design methode? Neem contact op met Miranda Schouten of Gerieke Dunsbergen van MOS Events via tel: 033- 2473400 of e-mail info@mosevents.nl

 CED MOS Events website - nov 2023

 

 

Neem direct contact op

Ga naar contact