Kennisevent 1 maartUtrecht 2024-03-01 Kennisevent-31.jpg

Kennisevent brengt inzichten

29 februari 2024 door MOS

Vrijdag 1 maart vond in Utrecht ons kennisevent 'Bouwstenen voor verenigingssucces' plaats. Fundament voor dit event is het gezamelijke onderzoek van MOS en Procurios naar de relatie tussen verenigingssucces en digitale volwassenheid. Wij kijken terug op een geslaagde ochtend en danken alle betrokkenen voor hun aanwezigheid en constructieve bijdrage. 

Programma
De bijeenkomst begon om 08.00 uur bij De Vereeniging in Utrecht met een gezellig netwerkonbtijt. Daarna volgende een interessante lezing van dagvoorzitter Patrick Jordens (MKB Westland) waarin hij niet alleen in ging op creatief, veilig en verantwoord profiteren van de voordelen van digitalisering, maar ook wat dit betekent voor privacy beheer/AVG. Dit gaf stof tot nadenken. Na de presentatie van het rapport, reflecteerden de panel experts Karima Matser (NOBTRA), Roeland Staal (Stichting Meldkamerplein) en Geert van Rhee (NVvR) samen met de deelnemers op de uitkomsten en deelden zij hun successen . Dit leverde een goed gesprek op waarin diverse aspecten werden belicht. 

Onderzoeksrapport brengt inzichten voor verenigingssucces
Tijdens het kennisevent 'Bouwstenen voor verenigingssucces' op 1 maart, presenteerden Raimond Fifis (directeur MOS) en Manon Vollmann (directeur Procurios) de uitkomsten van hun onderzoeksrapport. Door kennis en ervaring te bundelen, willen zij inzicht geven in de relatie tussen het succes van een vereniging en haar specifieke kenmerken, waaronder digitale volwassenheid. Verenigingsbureau MOS en softwareontwikkelaar Procurios zijn dan ook een strategische samenwerking aangegaan. Hun expertise en ervaring hebben zij samengebracht in een rapport dat hun kijk op verenigingsontwikkeling belicht. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in organisatieontwikkeling, digitalisering en strategieën die relevant zijn voor verenigingen. Het rapport bevat, naast een enquête en een analyse van de huidige stand van zaken, ook concrete aanbevelingen om verenigingen te helpen gedijen in een snel veranderende omgeving. Met het kennisevent ‘Bouwstenen voor verenigingssucces’ en het onderzoeksrapport willen MOS en Procurios hun kennis delen maar vooral ook een dialoog op gang brengen over de uitdagingen waarmee verenigingen worden geconfronteerd.

Kenmerken van succesvolle verenigingen
Verenigingen verschillen behoorlijk in hoe goed ze presteren en hoe adequaat ze reageren op maatschappelijke veranderingen waaronder vergrijzing en digitalisering. Hoe komt dat en welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Het rapport geeft tien essentiële kenmerken die van invloed zijn op de mate van het succes van een vereniging. Verenigingen met een open organisatiestructuur, een duidelijk doelgroepenbeleid, een homogeen profiel van de leden en een sterke positionering ervaren over het algemeen meer succes. Een belangrijke aanwijzing voor verenigingen is dus om - een aantal van - deze kenmerken te integreren in je langetermijnplanning. Dat lijkt op zijn minst invloed te hebben op de veerkracht en flexibiliteit, en uiteindelijk zelfs het voortbestaan van de vereniging.

Digitale volwassenheid
Een tweede conclusie leert dat verenigingen die succesvol zijn over het algemeen een hogere mate van digitale volwassenheid vertonen. Dit betekent dat ze effectiever gebruik maken van digitale marketing- en communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan Insights, een soort dashboards, waar je rapportages kunt ophalen over actuele ledenaantallen of waar je kunt zien hoe betrokken je leden zijn bij je vereniging. Deze analyses geven bestuurders een basis om beleid maken. MOS en Procurios bieden verschillende applicaties aan die verenigingen helpen bij de groei van ledenbetrokkenheid. Met betrokken en actieve leden is een vereniging dynamischer en de kans groter dat leden zich inzetten voor de vereniging. Daarnaast is een goed doordachte onlinestrategie essentieel voor het bevorderen van ledenbetrokkenheid. Het is zinvol om te onderzoeken hoe verenigingen hun digitale volwassenheid kunnen vergroten binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden. Het gaat dan in het bijzonder om de inzet van digitale marketing- en communicatiemiddelen, omdat de verenigingen die het moeilijk(er) hebben daar vrijwel zonder uitzondering lager op scoren dan verenigingen die meer succes ervaren. Wil je het hele rapport 'Verenigingssucces' lezen. Dan kan!

Download hier het rapport 'Verenigingssucces'.

Ga hier naar de sfeerimpressie (foto's Jan Buteijn)

Sfeerimpressie Kennisevent MOSProcurios - 1 maart 2024

_______________________________________________________________________________________

Labels:

Neem direct contact op

Ga naar contact