Foto Community 2024.png banner bericht community.png

Hét belang van een community voor jouw vereniging

11 maart 2024 door MOS

Je hebt het vast al eens voorbij zien komen, de termen: community’s, community management, community managers etc. Mooie termen, maar wat is een community eigenlijk en wat levert het jouw vereniging op? In dit artikel de antwoorden, en niet onbelangrijk de randvoorwaarden, voor je op een rij.

Wat is een community?

Een community is niets anders dan een groep mensen die op basis van gemeenschappelijke interesses of een passie én een gemeenschappelijk doel regelmatig - via online en offline platformen - bij elkaar komen om te ‘praten’, ervaringen uit te wisselen of dingen samen te ondernemen. Kenmerkend voor een community is het tweerichtingsverkeer, de grote betrokkenheid (intrinsieke waarde), het gevoel van eigenaarschap, de grote onderlinge samenhang en een sterke band met de organisatie.

Wat levert een community jouw vereniging op?

Nu je weet wat een community is en wat er zo kenmerkend aan is, ben je vast benieuwd naar wat een community jouw vereniging kan brengen of, anders gezegd, wat het jou als vereniging oplevert. We zetten drie argumenten voor je op een rij:

1. Het versterkt de binding met jouw leden
Via een community biedt je als vereniging leden een platform om het onderlinge gesprek te voeren. Er is alle ruimte om vragen te stellen, ideeën uit te wisselen, kennis en ervaringen te delen. Dit verhoogt het gevoel van verbondenheid tussen leden. En als leden het gevoel hebben dat ze erbij horen en hun mening telt, heeft dit niet alleen een positief effect op hun houding en gedrag binnen de vereniging, maar ook op het aantrekken en het binden van nieuwe leden. Een doel dat bij veel verenigingen op de bestuursagenda staat.

2. Draagt bij aan de ontwikkeling van jouw vereniging
Belangrijk voor het succes van een community is de community doelen (de behoefte van de leden) te verbinden met de verenigingsdoelen. Een community kan je namelijk zeer waardevolle inzichten verschaffen over de wensen en behoeften van de leden van je vereniging. Deze inzichten vervolgens toepassen binnen je vereniging, draagt bij aan de ontwikkeling van je vereniging. Denk daarbij niet alleen aan branding, kennismanagement, product- en dienstinnovatie, maar ook aan het efficiënter, communicatiever en transparanter maken van je vereniging.

3. Vergroot de waardepropositie van jouw vereniging
Door een goed functionerende community te faciliteren, bied je je leden een completere ervaring die verder gaat dan alleen het zenden van informatie en het aanbieden van diensten of programma’s. Dit kan leiden tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid van leden: je bent nog meer van waarde. Deze argumenten kun je als verenigingsbestuur meenemen in je overweging om een community te starten. Daarnaast vraagt het faciliteren van een community ook het een en ander van het verenigingsbestuur als het gaat om financiën, aanpak en bewustwording, de zogenaamde randvoorwaarden.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Hieronder staan de randvoorwaarden voor een voortvarende start van een community binnen jouw vereniging op een rij.

1. Budget: Allereerst vraagt het faciliteren van een community binnen je vereniging de bereidheid te investeren (in tijd en geld).

2. Community concept vereniging: Vervolgens is het voor het bouwen van een community belangrijk dat een verenigingsbestuur een community concept voor ogen heeft, een vooropgezet idee. Hierin beschrijf je voor welke doelgroep de community bedoeld is (je leden), wat voor doelstelling de vereniging heeft met de community (bijvoorbeeld ledenbinding) en welk type community je voor ogen hebt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een community waarbij deelnemers verbinding zoeken vanuit hun professie, de zogenaamde community of practice.

3. Toetsen community concept bij je leden: Uiteraard is het zaak dit community concept te toetsen bij je doelgroep aan de hand van een enquête. Hieruit moet blijken of er daadwerkelijk een vruchtbare voedingsbodem is. Je wil immers een community opzetten mét de deelnemers en niet voor de deelnemers. Dit vraagt van een verenigingsbestuur een andere manier van kijken/benaderen (niet-sturend).

4. Organiseren kick-off voor je ambassadeurs: Na deze (hopelijk geslaagde) toets is er een groep proactieve leden die de kerngroep van de community zal vormen, de zogenaamde ambassadeurs. Belangrijk is om ze zo snel mogelijk verantwoordelijk te maken voor de totstandkoming van de community. Daarom organiseer je als verenigingsbestuur een kick-off. Tijdens deze offline bijeenkomst maak je de ambassadeurs deelgenoot van de plannen van de vereniging, koppel je de resultaten van de enquête terug en vraag je ze om commitment voor het bouwen van de community.
 
5. Bewustwording community versus de vereniging: Als verenigingsbestuur is het van belang je ervan bewust te zijn dat er verschillen zijn tussen een community en een verenigingsbestuur, in bijvoorbeeld structuur en verantwoordelijkheden. Je kunt als verenigingsbestuur een community niet afdwingen, het belang van de groep staat bij een community voorop. De goodwill die je hiermee als verenigingsbestuur kweekt, betaalt zich uiteindelijk terug. Neem alle andere vrijwilligers van je vereniging mee; informeer en communiceer met ze over de community en veranker de community in je vereniging.

Door rekening te houden met de bovenstaande randvoorwaarden, maak je een mooie start met het opbouwen van een community binnen jouw vereniging. Uiteraard zijn nog meer stappen te zetten om de community verder te ontwikkelen.

Waar begin je?

Wil je ook een community opzetten voor jouw vereniging, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of heb je er wel ideeën over, maar heb je hulp nodig bij het opstarten en inrichten? Schakel dan de hulp in van onze community managers. Zij vertellen je meer en helpen je graag verder op weg. Neem contact op met Caroline Knobbe of Arjan van den Berg van MOS via e-mail: redactie@mos-net.nl of ons telefoonnummer: 033 - 2473400

Foto Community 2024

Labels:

Neem direct contact op

Ga naar contact