Training Kascontrolecommissie ‘Efficiënt en Effectief Controleren’

Training Kascontrolecommissie ‘Efficiënt en Effectief Controleren’

Zijn de leden van uw kascontrolecommissie (KCC) goed op hun taak voorbereid? Hoewel beperkt qua omvang, is het belang van de inspanningen van uw KCC niet te onderschatten.

Een KCC die op haar taak is berekend, beoordeelt effectief de verenigingsfinanciën, komt met een helder verslag en nuttige adviezen. Benoemd zijn als lid van zo’n commissie brengt een verantwoordelijke taak met zich mee. Een goede voorbereiding is daarom onmisbaar.

Met de training ‘Efficiënt en Effectief Controleren’ door Gert van den Brink, controller bij MOS, zijn deelnemers in staat hun controle-opdracht goed uit te voeren. Het volgen van deze training van een dagdeel kan op één van de onderstaande data. 

Locatie:
MOS bv
Ambachtsstraat 15
3861 RH Nijkerk

Datum:
U kunt kiezen uit de volgende twee geselecteerde data:

  • Donderdag 23 januari 2020 
  • Maandag 27 januari 2020 

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur - 14.30 uur: 
Inloop & introductie

14.30 uur – 16.00 uur:
1. Verenigingsfinanciën in vogelvlucht

Een korte schets van verenigingsfinanciën, waarmee we het werkveld en de context van de KCC in beeld brengen.

2. Wat is de opdracht van de kascontrolecommissie en wat is een goede aanpak?
Voordat de KCC aan zijn taak begint, is het zaak de opdracht te bepalen. In statuten of huishoudelijk reglementen wordt de KCC vaak wel genoemd, maar niet wat die precies moet doen.
Wat is er bekend over de scope van de opdracht, het mandaat van de commissie e.d.? Zijn er specifieke vragen gesteld die de KCC moet beantwoorden, of is er sprake van gebeurtenissen in het afgelopen jaar die de focus van de KCC bepalen?
Hoe gaat de KCC vervolgens te werk. Wat is een handige methodiek, zodat er sprake is van een gedegen controle zonder dat ieder factuur nageplozen hoeft te worden?

3. Voorbereiding van de controle
Het werk van de KCC kan tijdrovend zijn. Met een goede voorbereiding kan de KCC snel ‘to the point’ komen. Wat kan je op voorhand al doen?

16.00 uur - 16.15 uur: 
Pauze

16.15 uur - 17.00 uur:
4. De KCC aan het werk
Aan de hand van een casus lopen we door een kascontrole heen. Waar zitten de valkuilen en welke vragen heeft u nog?

5. Verslag en advies aan de ledenvergadering/-raad (Dechargeverklaring)
Hoe kom je tot een goed verslag. Wat moet er in ieder geval in staan?

17.00 uur: 
Einde training

Kosten:
Voor deelname aan deze training vragen wij een investering van €149,- per deelnemer. Is uw vereniging klant bij MOS? Dan betaalt u €95,- per persoon. De 2e deelnemer van de vereniging mag gratis de training bijwonen. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Aanmelden:
Klik hier voor uw aanmelding voor donderdag 23 januari a.s.
Klik hier voor uw aanmelding voor maandag 27 januari a.s.

Annuleren:
Mocht u verhinderd zijn, probeert u dan tijdig, bij voorkeur drie dagen van te voren, dit te melden via info@mosevents.nl. Zo niet, dan zijn wij genoodzaakt administratiekosten van €25,- in rekening te brengen.


< Terug naar Nieuwsoverzicht
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie