Sfeerimpressie Synergiebijeenkomst MOS 2023.png Synergiebijeenkomst 2023

Terug naar het oude verbinden

15 juni 2023 door MOS

Op donderdag 8 juni jl. vond onze jaarlijkse Synergiebijeenkomst plaats bij Fier Bussum. Een bijeenkomst voor onze klanten om te inspireren, elkaar te ontmoeten en informeel te netwerken. Spreker dit jaar was Kisten Wagenaar. Met haar presentatie ‘zonder verbinding geen ontwikkeling’ ging zij in op het belang van community building. 

Zonder verbinding geen ontwikkeling 
Na een drankje en welkomstwoord van onze directeur Raimond Fifis was het de beurt Kirsten Wagenaar van Bind. Op interactieve wijze doorliep zij haar presentatie ‘zonder verbinding geen ontwikkeling’ over community building. Een belangrijke ontwikkeling voor de toekomstbestendigheid van verenigingen en het houden van verbinding met leden. 

Community building 
Community’s, het lijkt allemaal van deze tijd, maar ze zijn zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog het is de oorsprong van bijna alle verenigingen. Het gaat om verbinding en aansluiting met andere mensen en hier wat voor willen doen, vaak vanuit een gezamenlijk ‘gevoel’ of gemeenschapszin. Dit gezamenlijke belang is onderscheidens t.o.v. een netwerk waar het eigen belang vaak centraal staat. 

De basis
In basis is het eenvoudig. Elke community start klein en heeft een eigen samenhang. Echter de uitdaging is volgens Kirsten om vanuit een vaak sterk georganiseerde bestuur zaken los te laten en te vertrouwen op je leden. Verdiep je daarbij in hun beleving. Wat zijn hun (gedeelde) interesses en wat vinden zij belangrijk (zingeving, levensfase, enz)? Dit kunnen andere dingen zijn dan dat je als verenigingsbestuur belangrijk vindt.  Advies: Pak de signalen op, check of je ze goed hebt geïnterpreteerd om ze vervolgens te vertalen naar acties die niet alleen de community’s voeden, maar ook de verbinding met de vereniging verstevigen. Bewaak hierbij  dat het belang/doel van de vereniging niet het doel van de deelnemers van een community mag overstemmen.  

Communitymanager 
Bij dit alles ligt een belangrijk rol voor de community manager. Kisten stelt: essentieel voor een succesvolle community is de inzet van een goede manager! Deze persoon haalt signalen op, onderzoekt, stelt vragen, interpreteert, checkt, betrekt, verbindt, faciliteert en bewaakt doelen en processen. Kortom een informeel leider die verbindt en faciliteert, maar ook delegeert. De community manager maakt het verschil.  

Hoe begin je dan?
De eerste stap is simpel. Ga binnen je vereniging op zoek naar 5/6 leden die op basis van een gedeelde passie of interesse informatie/kennis willen delen en daarvoor bereid zijn een community te starten. Vervolgens de taak om te toetsen of er leden zijn die willen aanhaken. Is dit het geval dan kan er, met ruimte en vertrouwen vanuit het bestuur, in basis al een community worden gestart. Het gaat er volgens Kirsten in basis om dat we weer teruggaan naar het samen ergens wat van vinden, een goed gesprek/discussie hierover voeren en ons verbonden voelen met een ander. Niet nieuw dus, maar zo oud als de weg Rome.

De slides van de presentatie van Kirsten zijn hier te downloaden 

Gesprek en diner
De presentatie werd door alle deelnemers als interessant ervaren. Dit bleek uit de vele vragen. Het leverde een interactief gesprek op met eigenlijk tijd te kort. Na de presentatie is er dan ook nagepraat tot het tijd was voor een heerlijk diner. In de tuin van Fier Bussum is tezamen met een drankje het gesprek vervolgd. Binnen MOS gaan we dit jaar ook verder aan de slag met het onderwerp community building. Wil je hier meer over weten, dan horen wij het graag.

Als organisatie kijken we terug op een hele goede en sfeervolle bijeenkomst. Een dankwoord aan alle aanwezigen. Fijn dat je er was!

Klik hier voor de sfeerimpressie  

Sfeerimpressie Synergiebijeenkomst MOS 2023

Neem direct contact op

Ga naar contact