‘Intervisie haalt je uit je eigen denkcirkel’

‘Intervisie haalt je uit je eigen denkcirkel’

Veel verenigingen maken gebruik van intervisie. Een methode die professionals gebruiken om te reflecteren op hun eigen handelen in de praktijk. Maar wat heb je er eigenlijk aan? En hoe pak je het professioneel aan? MOS sprak met een aantal verenigingen en vroeg naar hun ervaringen en lessen. 

Eén van de verenigingen die veel ervaring heeft op het gebied van intervisie is de Ooa (de beroepsvereniging voor organisatiekundigen- en adviseurs).

Ooa-lid Wilgard van Lee neemt deel aan een intervisiegroep van de Ooa.
Hij vertelt: “Ik vind het belangrijk om aan intervisie te doen, omdat je dilemma’s kunt bespreken met collega’s zonder dat er een waardeoordeel of een goedbedoeld advies wordt gegeven. Vanuit de afspraak veiligheid en vertrouwelijkheid voel ik mij vrij om zaken zonder enige reserve bespreekbaar te maken.”

Vakvolwassen
“Daarnaast brengt reflecteren op mijn handelswijze, overtuigingen en waarden en normen mij verder in het professionaliseren van mijn vak. Dankzij intervisie ben ik op een andere manier naar zaken gaan kijken en dat heeft mij ‘vakvolwassen’ gemaakt. Door de vragen van je vakgenoten ontstaat er een goed, reflecterend beeld waar je in de praktijk mee verder komt - ook al komen zij niet uit dezelfde branche.”

Uitdagingen
Wilgard maakt gebruik van intervisie door workshops en bijeenkomsten te volgen. “Ik sla bijna geen enkele intervisiebijeenkomst over. Naast de inhoudelijke kennis is ook het gebruik van methodes en ervaringen van collega’s erg waardevol. Ik krijg er collega’s bij die je kunt benaderen voor uitdagingen waar je voor staat.”

Borreltafel
Ook heeft hij een aantal lessen geleerd die hij door kan geven. “Doordat we ons kwetsbaar opstellen, komen we veel verder in de dilemma’s dan dat we aan de ‘borreltafel’ zouden bespreken. Het gaat dieper, komt dichtbij, het zet jezelf op scherp in je handelsrepertoire én helpt je hoe je met dilemma’s om moet gaan. Door de dilemma’s vanuit diverse hoeken/kanten te bekijken, kunnen we tot een goede afweging komen. De volgende dag weet je wat je kunt doen om verder te kunnen.”

Inzicht
Twijfelt u nog of u aan intervisie moet doen? “Dan weet u niet wat u mist”, zegt Wilgard. “Het brengt je verder in je professioneel handelen, het geeft je inzicht in jouw overtuigingen, je handelingen en hoe je kunt kijken naar de uitdagingen in je werk. Ik raad iedereen aan om aan intervisie te doen. Intervisie of reflectieve gesprekken brengen je verder.”

De Ooa heeft ook een speciale werkgroep in het leven geroepen om nieuwe intervisiemethoden uit te proberen en om inhoudelijke workshops over intervisiemethoden te organiseren.

'Doordat we ons kwetsbaar opstellen, komen we verder'

 

Casus
Twee leden van deze werkgroep Intervisie, Monique Bellersen en Inez Kohlmann, schreven het ‘Praktijkboek Intervisie’ en ‘75 Helpende Vragen Spel’, dat gebruikt wordt bij intervisie. “Wij beschouwen intervisie als een instrument en dat instrument kent een heel aantal intervisiemethoden. Ook binnen de Ooa worden verschillende intervisiemethoden gebruikt. In het Praktijkboek Intervisie zijn er 27 methoden stapsgewijs uitgewerkt. Bij het bespreken van een casus van één van de deelnemers zoek je een methode die daarbij past. Iedere methode heeft weer een andere invalshoek of stappen.”

Intervisie geeft de mogelijkheid om met beroepsgenoten te reflecteren op werksituaties die op dat moment aan de orde zijn, aldus Monique en Inez. “Door intervisie toe te passen, leer je elkaar als persoon beter kennen én ontwikkel je je als professional.”

Diepgang 
Volgens Monique en Inez is de kwaliteit van intervisie sterk afhankelijk van degene die begeleidt: de facilitator. “Het lijkt makkelijk om een intervisiebijeenkomst te leiden, maar schijn bedriegt. Wil je diepgang krijgen dan vraagt dat wat meer dan normaal. Er is een opleiding voor facilitators van intervisie opgezet waar vele Ooa’ers aan hebben meegedaan. Dat heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van intervisie binnen de vereniging.”


Wat is intervisie?
Met intervisie werk je in een vaste groep van 5-8 personen. De intervisiegroep buigt zich over een casus die door een van hen is ingebracht. De anderen stellen vooral vragen. De groep geeft dus géén oplossingen en velt geen oordeel, maar helpt de casusinbrenger zijn situatie te verkennen en alternatieven te ontdekken: wat kan ik anders doen? 
Intervisie gaat altijd met behulp van een intervisiemethode die bij de casus past en wordt begeleid door een ervaren facilitator. Hij bewaakt de kwaliteit van de bijeenkomst en heeft ervaring met intervisiemethoden.  


Ook de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) maakt gebruikt van intervisie. “Ik doe aan intervisie, omdat ik bewust stil wil staan bij mijn eigen handelen. Via intervisie kan je je gedrag als arbeidsdeskundige naar cliënten of werkgevers aanscherpen”, zegt René Los. Hij is arbeidsdeskundige en intervisiebegeleider bij de NVvA.

Integriteit
René legt uit dat zijn vereniging door middel van Onderlinge Toetsingsgroepen (die bestaan uit UWV, arbodiensten, zelfstandigen re-integratiebedrijven, letselschadebedrijven etc.) gebruik maakt van intervisie. De groepen komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar waarbij casuïstiek/gedrag wordt ingebracht. Via een intervisiemethodiek vindt de reflectie plaats. “Ik heb positieve ervaringen met intervisie. Aanpak, onafhankelijke positie, integriteit en privacy komen aan de orde. Dit is belangrijk om de kwaliteit van het handelen van arbeidsdeskundigen te borgen.”

Verschillende werkvelden
Al meer dan tien jaar maakt de NVvA gebruik van de intervisie. “Intervisie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het handelen van leden. En het bevordert ook de verbinding van arbeidsdeskundigen vanuit verschillende werkvelden. Belangrijk is dat ‘gedrag’ onderwerp van gesprek is en dat daarbij een intervisiemethodiek wordt gemaakt. Het risico bestaat dat op den duur een verschuiving plaatsvindt van casuïstiek of dat er andere zaken besproken worden. Het is belangrijk hier scherp op te blijven en regelmatig even bij te stellen.”

Onderlinge Toetsing
Mieke Rabou (arbeidsdeskundige) is ook voorzitter van een intervisiegroep bij de NVvA. Intervisie is belangrijk, zodat je feedback krijgt op je functioneren. Met name voor zzp’ers, vindt Mieke. “Onderlinge Toetsing (OT) wordt al jaren ingezet bij de NVvA. Het instrument intervisie, in de zuivere zin van het woord, kan soms een methodiek zijn die ingezet wordt. Als de OT-groep intervisie inzet als instrument is dat vaak een enorme ‘ogenopener’. Het haalt je uit je eigen denkcirkel weg.”

Punten
Mieke merkt op dat goede intervisie zonder basis (opleiding of cursus) niet mogelijk is. “Dan wordt het praten met elkaar.” Een belangrijke tip die ze verder nog meegeeft, is: “Laat je leden tijd vrijmaken voor intervisie/OT en zorg dat het voor hen ook wat opbrengt. Iets van punten bijvoorbeeld.”

Kwaliteitskring
Een andere vereniging die gebruik maakt van intervisie, is Noloc (een vereniging van loopbaanadviseurs en jobcoaches). Irani Otten-Admiraal is algemeen bestuurslid en één van de portefeuillehouders van de commissie kwaliteitskringen. In deze kringen vindt intervisie of kennisdeling plaats. “Zelf ben ik al ruim tien jaar lid van een kwaliteitskring. Mijn ervaring leert dat leden die onderdeel zijn van een kring zich nauwer betrokken voelen bij de vereniging”, zegt ze.

Kruisbestuiving
“Wat het oplevert? Casuïstiek bespreken volgens intervisiemethodieken zorgt ervoor dat we als groep structuur en focus houden, zodat we aandacht kunnen geven aan de inhoud. Het komt regelmatig voor dat ik in moeilijke casussen de inzichten en ervaringen van anderen kan toepassen en aan mijn eigen repertoire kan toevoegen. Op deze manier kan ik gebruik maken van de collectieve intelligentie.”

Irani ziet dat kringen op dit moment nog opereren als autonome groepen. “Wat we hopen, is dat de kringen elkaar ook makkelijker vinden en dat daar meer co-creatie, kruisbestuiving en inspiratie mag gaan plaatsvinden.”

Gelijkgestemden
Ook Jan-Wim van Heugten, NOBCO-lid (beroepsorganisatie voor coaches), ziet intervisie als een belangrijk onderdeel van zijn eigen ontwikkeling. “Dat zit hem voornamelijk in de zelfreflectie, hulp bij ingewikkelde vraagstukken en bij het krijgen van nieuwe inzichten. Het is fijn om met de groep dezelfde taal te spreken. Over het algemeen ben je als coach een ‘eenzame’ zelfstandig ondernemer. Daarom is het goed om met gelijkgestemden te overleggen”, zegt hij.

De NOBCO is een groot voorstander van onderlinge intervisie. “Concreet is het verplicht om je accreditatie te behouden en moet je ook kunnen aantonen dat je deelneemt aan intervisie.”

 

'Het is goed om met gelijkgestemden te overleggen'

Professionele liefde
Soms kom je zelf niet uit ingewikkelde vraagstukken, weet Jan-Wim. “Dan kunnen anderen je door een andere bril laten kijken, zodat je verder kunt met je cliënt. Vaak ontstaat hier ook een stuk zelfreflectie en een besef wat jouw aandeel is in het coachtraject dat je uitvoert. Het creëren van een open en kwetsbare sfeer helpt enorm om de juiste diepgang in de intervisie te bereiken. Daarnaast helpt het ook om professioneel naar elkaar te blijven. Een soort professionele liefde voor elkaar. Dat houdt de intervisie zuiver met voldoende ruimte voor wat iedereen nodig heeft.”

De tip die hij anderen verenigingen zou willen meegeven die nog niet aan intervisie doen, is: “Ga het doen. Breng de leden bij elkaar, promoot en faciliteer de mogelijkheid.”

Wilt u meer weten over intervisie binnen uw vereniging? Neem dan contact op met uw verenigingsmanager!

Dit artikel is ook te lezen in ons magazine!


< Terug naar Nieuwsoverzicht
Wij maken gebruik van cookies, gaat u hiermee akkoord? Meer informatie